بازدید ایدهبایگانی‌های بخش روابط عمومی | بازدید ایده

برچسب: بخش روابط عمومی

گزارش یک ابهام مالی در جشنواره تجسمی فجر/ از ادعا تا واقعیت

گزارش یک ابهام مالی در جشنواره تجسمی فجر/ از ادعا تا واقعیت نگاهی گذرا به گزارش عملکرد مالی جشنواره تجسمی فجر، ابهامات بسیاری را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. دو هفته‌ای از شفاف‌سازی معاونت هنری…