بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های با ۱۱ میلیاردر جدید حوزه تکنولوژی آشنا شوید | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: با ۱۱ میلیاردر جدید حوزه تکنولوژی آشنا شوید

با ۱۱ میلیاردر جدید حوزه تکنولوژی آشنا شوید

فهرست‌های مختلفی همواره لیست ثروتمندترین افراد جهان را منتشر می‌کنند. فهرست میلیاردرهای بلومبرگ و میلیاردرهای جهانی فوربس دو مورد از معتبرترین این لیست‌ها هستند. کارشناسانی که این لیست‌ها را تهیه می‌کنند دائما دارایی‌ها و ارزش…

  • خانه
  • با ۱۱ میلیاردر جدید حوزه تکنولوژی آشنا شوید