بازدید ایدهبایگانی‌های با موج تازه تغییرات اقلیمی، باید خود را با خشکسالی وفق دهیم | بازدید ایده

برچسب: با موج تازه تغییرات اقلیمی، باید خود را با خشکسالی وفق دهیم

با موج تازه تغییرات اقلیمی، باید خود را با خشکسالی وفق دهیم

با به پایان رسیدن تابستان سال ۲۰۱۸، اکنون می‌توان به تصویری از آب‌‌و‌‌هوای اروپا برای تابستان سال آینده دست یافت: گرمایی گسترده، خشکسالی جدی و در کنار آن، محصولات زراعی که به‌آرامی پژمرده و نابود…

  • خانه
  • با موج تازه تغییرات اقلیمی، باید خود را با خشکسالی وفق دهیم