بازدید ایدهبایگانی‌های با حکم رئیس فدراسیون شطرنج سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد | بازدید ایده

برچسب: با حکم رئیس فدراسیون شطرنج سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد

سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج معرفی شد

طی حکمی از سوی مهرداد پهلوان‌زاده رئیس فدراسیون شطرنج، افشین تهرانی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون انتخاب شد. تهرانی از سال 1377 در فدراسیون شطرنج به عنوان مسئول کمیته آموزش، مسئول کمیته مربیان، مدیرتیم‌های…

  • خانه
  • با حکم رئیس فدراسیون شطرنج سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد