بازدید ایدهبایگانی‌های با تکنولوژی تشخیص چهره می‌فهمید دانش‌جویان چه وقت به درس توجه می‌کنند | بازدید ایده

برچسب: با تکنولوژی تشخیص چهره می‌فهمید دانش‌جویان چه وقت به درس توجه می‌کنند

با تکنولوژی تشخیص چهره می‌فهمید دانش‌جویان چه وقت به درس توجه می‌کنند

یک مدرسه‌ی کسب‌وکار در پاریس به‌زودی از هوش مصنوعی و تحلیل و تشخیص چهره استفاده کرده تا بفهمد آیا دانشجویان در کلاس توجه می‌کنند یا نه. تقریبا ۱۰ سال است که کلاس‌ها و دوره‌های مجازی…

  • خانه
  • با تکنولوژی تشخیص چهره می‌فهمید دانش‌جویان چه وقت به درس توجه می‌کنند