بازدید ایدهبایگانی‌های باگ امنیتی اینستاگرام رمز عبور برخی از کاربران را منتشر می‌کرده است | بازدید ایده

برچسب: باگ امنیتی اینستاگرام رمز عبور برخی از کاربران را منتشر می‌کرده است

باگ امنیتی اینستاگرام رمز عبور برخی از کاربران را منتشر می‌کرده است

باگ امنیتی موجود در ابزار Download Your Data اینستاگرام به‌صورت ناخواسته منجر به افشای رمز عبور برخی از کاربران شده است. سخنگوی اینستاگرام می‌گوید که این شرکت برای کاربرانی که تحت تاثیر این باگ قرار گرفته‌اند، ایمیلی…

  • خانه
  • باگ امنیتی اینستاگرام رمز عبور برخی از کاربران را منتشر می‌کرده است