بازدید ایدهبایگانی‌های بانک جهانی، تأمین مالی سوخت فسیلی را از سال ۲۰۱۹ متوقف خواهد کرد | بازدید ایده

برچسب: بانک جهانی، تأمین مالی سوخت فسیلی را از سال ۲۰۱۹ متوقف خواهد کرد

بانک جهانی، تأمین مالی سوخت فسیلی را از سال ۲۰۱۹ متوقف خواهد کرد

بانک جهانی که به کشورهای در حال توسعه برای رشد جهانی، کمک‌های مالی می‌‌کند، در ۱۲ دسامبر اعلام کرد که پس از سال ۲۰۱۹ حمایت‌های مالی خود را در زمینه‌ی نفت و گاز قطع خواهد…

  • خانه
  • بانک جهانی، تأمین مالی سوخت فسیلی را از سال ۲۰۱۹ متوقف خواهد کرد