بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بافت فضازمان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بافت فضازمان

امواج گرانشی دائما بافت فضازمان را در هم می‌ پیچند

امواج گرانشی دائما بافت فضازمان را در هم می‌ پیچند گروهی از پژوهشگران اعلام کرده‌اند که موفق شده‌اند با نگاه کردن به آثاری که پدیده‌های فیزیکی عجیبی از خود در بافت فضا بر جای می‌گذارند،…