بازدید ایدهبایگانی‌های باشند | بازدید ایده

برچسب: باشند

سیاره های فراخورشیدی ممکن است حاوی مقادیر زیادی آب باشند

سیاره های فراخورشیدی ممکن است حاوی مقادیر زیادی آب باشند دانشمندان می‌گویند احتمالا آب یک عنصر عمده‌ی سیاره‌های فراخورشیدی که بین دو تا چهار برابر اندازه‌ی زمین هستند، باشد. سیاره‌های فراخورشیدی سیاره‌هایی هستند که دور…

گرداب‌های نوری می توانند نشانه ای از وجود جهان قبل از جهان ما باشند

گرداب‌های نوری می توانند نشانه ای از وجود جهان قبل از جهان ما باشند اگر جهان ما در یک روند دوره‌ای بی‌پایان از انبساط و انقباض محبوس شده باشد، بی‌شک سیاهچاله‌ها اثراتی از خود باقی…