بازدید ایدهبایگانی‌های بازیابی اطلاعات | بازدید ایده

برچسب: بازیابی اطلاعات

کشف روشی برای بازیابی اطلاعات از درون سیاه‌چاله‌ها

کشف روشی برای بازیابی اطلاعات از درون سیاه‌چاله‌ها بر اساس تئوری سیاه چاله‌ها؛ جاذبه یک سیاه‌چاله به‌اندازه‌ای قدرتمند است که حتی نور نمی‌تواند از آن بگریزد و بالطبع ذرات کوانتومی که جذب آن می‌شوند نیز…