بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بازیابی اطلاعات | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بازیابی اطلاعات

کشف روشی برای بازیابی اطلاعات از درون سیاه‌چاله‌ها

کشف روشی برای بازیابی اطلاعات از درون سیاه‌چاله‌ها بر اساس تئوری سیاه چاله‌ها؛ جاذبه یک سیاه‌چاله به‌اندازه‌ای قدرتمند است که حتی نور نمی‌تواند از آن بگریزد و بالطبع ذرات کوانتومی که جذب آن می‌شوند نیز…