بازدید ایدهبایگانی‌های بازگشت به ماه | بازدید ایده

برچسب: بازگشت به ماه

ناسا ۹ شرکت آمریکایی را برای مشارکت در برنامه بازگشت به ماه انتخاب کرد

ناسا ۹ شرکت آمریکایی را برای مشارکت در برنامه بازگشت به ماه انتخاب کرد ناسا روز پنجشنبه اعلام کرد که برای ارسال فرودگرهای رباتیک کوچک به ماه - که نخستین مرحله از برنامه‌ای چندساله در قرار…