بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بازگشت به زمین | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بازگشت به زمین

پرتاب‌گر Vulcan، رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس در بازگشت به زمین برای استفاده‌ی مجدد

پرتاب‌گر Vulcan، رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس در بازگشت به زمین برای استفاده‌ی مجدد دیگر اسپیس ایکس در زمینه‌ی ساخت پرتاب‌گرهای چند بار مصرف با قابلیت بازگشت به زمین تنها نیست، چراکه United Launch Alliance که…