بازدید ایدهبایگانی‌های بازنگری در آزمایش گربه‌ شرودینگر: چالشی برای مکانیک کوانتومی | بازدید ایده

برچسب: بازنگری در آزمایش گربه‌ شرودینگر: چالشی برای مکانیک کوانتومی

بازنگری در آزمایش گربه‌ شرودینگر: چالشی برای مکانیک کوانتومی

چندین دهه، از طراحی آزمایش ذهنی معروف گربه‌ی شرودینگر در سال ۱۹۳۵ می‌گذرد. اکنون دو فیزیکدان با بازنگری در آن و طراحی یک آزمایش جدید، بار دیگر مکانیک کوانتومی را با چالش مواجه کرده‌اند. به…

  • خانه
  • بازنگری در آزمایش گربه‌ شرودینگر: چالشی برای مکانیک کوانتومی