بازدید ایدهبایگانی‌های بازخوانی | بازدید ایده

برچسب: بازخوانی

بازخوانی خاطرات مردم از فرود تاریخی روی ماه: روزی که همه به یاد دارند

بازخوانی خاطرات مردم از فرود تاریخی روی ماه: روزی که همه به یاد دارند  نیل آرمسترانگ آن روز، نام خود را در تاریخ جاودانه کرد و به اولین انسانی بدل شد که روی ماه قدم می‌گذارد.…

بازخوانی پرونده قاچاق حرفه ای و سازمان یافته با سوء استفاده از ضعف سامانه‌ها

در پرونده قاچاق اسباب بازی و لوازم آشپزخانه در سال۹۵، سودجویان با توجه به نقص سیستمی سامانه و سو استفاده از باکس شماره قبض انبار و بارنامه الکترونیک، اقدام به ترخیص کانتینرهای مازاد بر اظهار…