بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بازخوانی پرونده قاچاق حرفه ای و سازمان یافته با سوء استفاده از ضعف سامانه‌ها | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بازخوانی پرونده قاچاق حرفه ای و سازمان یافته با سوء استفاده از ضعف سامانه‌ها

بازخوانی پرونده قاچاق حرفه ای و سازمان یافته با سوء استفاده از ضعف سامانه‌ها

در پرونده قاچاق اسباب بازی و لوازم آشپزخانه در سال۹۵، سودجویان با توجه به نقص سیستمی سامانه و سو استفاده از باکس شماره قبض انبار و بارنامه الکترونیک، اقدام به ترخیص کانتینرهای مازاد بر اظهار…

  • خانه
  • بازخوانی پرونده قاچاق حرفه ای و سازمان یافته با سوء استفاده از ضعف سامانه‌ها