بازدید ایدهبایگانی‌های بارور سازی ابرها | بازدید ایده

برچسب: بارور سازی ابرها

بارور سازی ابرها چیست و چگونه عمل می‌کند؟

در فرآیند بارورسازی ابرها، مواد شیمیایی برای افزایش بارش در یک منطقه به ابرها اضافه می‌شوند؛ البته نتیجه‌ به عوامل مختلفی وابسته است. بارورسازی ابرها به فرآیند اضافه کردن مواد شیمیایی به ابر برای افزایش…