بازدید ایدهبایگانی‌های بارش | بازدید ایده

برچسب: بارش

سیارک‌ها و دنباله‌دارها باعث بارش مواد آلی بر سطح مریخ می‌شوند

سیارک‌ها و دنباله‌دارها باعث بارش مواد آلی بر سطح مریخ می‌شوند به نظر می‌رسد سیارک‌ها و دنباله‌دارها بیش از آن‌چه در گذشته تصور می‌شد، در تامین مولکول‌های آلی در مریخ نقش داشته باشند. ستاره شناسان تاکنون گمان…