بازدید ایدهبایگانی‌های بارش شهاب‌سنگ‌ها | بازدید ایده

برچسب: بارش شهاب‌سنگ‌ها

آیا راهی برای فرار از بارش شهاب‌سنگ‌ها بر زمین وجود دارد؟

آیا راهی برای فرار از بارش شهاب‌سنگ‌ها بر زمین وجود دارد؟ تنها چیزی که ساکنان منطقه‌ی چلیابینسک در مرکز روسیه برای روز جمعه خود انتظارش را نداشتند مشاهده‌ی بارش «گلوله‌ی بزرگ آتشین از آسمان» بود،…