بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بارش شهاب‌سنگ‌ها | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بارش شهاب‌سنگ‌ها

آیا راهی برای فرار از بارش شهاب‌سنگ‌ها بر زمین وجود دارد؟

آیا راهی برای فرار از بارش شهاب‌سنگ‌ها بر زمین وجود دارد؟ تنها چیزی که ساکنان منطقه‌ی چلیابینسک در مرکز روسیه برای روز جمعه خود انتظارش را نداشتند مشاهده‌ی بارش «گلوله‌ی بزرگ آتشین از آسمان» بود،…