بازدید ایدهبایگانی‌های بارش شهابی | بازدید ایده

برچسب: بارش شهابی

بارش شهابی برساوشی امسال دو برابر سال‌ های پیش است

بارش شهابی برساوشی امسال دو برابر سال‌ های پیش است اگر شما به تماشای رویداد‌های خوب آسمان علاقه دارید، بارش شهابی برساوشی امسال را از دست نخواهید داد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در روزهای ۱۱…