بازدید ایدهبایگانی‌های بارش باران تابستانی | بازدید ایده

برچسب: بارش باران تابستانی

حل معمای عجیب پدیده جوی تیتان؛ بارش باران تابستانی رویت شد

حل معمای عجیب پدیده جوی تیتان؛ بارش باران تابستانی رویت شد بالاخره پس از مدت‌‌ها انتظار، اولین نشانه‌‌ها از وقوع باران تابستانی در نیم‌‌کره‌‌ی شمالی مرموزترین قمر زحل رویت شد. سرانجام دانشمندان پس از مدت‌‌ها…

  • خانه
  • بارش باران تابستانی