بازدید ایدهبایگانی‌های باران ‌های الماس | بازدید ایده

برچسب: باران ‌های الماس

بازسازی باران ‌های الماس نپتون و اورانوس در آزمایشگاه

بازسازی باران ‌های الماس نپتون و اورانوس در آزمایشگاه اگر تصور می‌کنید هوای سیاره ما نامطلوب است، بهتر است لحظه‌ای غول‌های یخی نپتون و اورانوس را در نظر بگیرید. در این دنیاهای یخی، فشار شدید…