بازدید ایدهبایگانی‌های بادهای خورشیدی | بازدید ایده

برچسب: بادهای خورشیدی

شواهد جدید نشان می‌دهد منشا آب در ماه، بادهای خورشیدی بوده است

شواهد جدید نشان می‌دهد منشا آب در ماه، بادهای خورشیدی بوده است تجزیه و تحلیل‌های جدید از نمونه سنگ‌هایی که ۵ دهه پیش از ماه به زمین آورده شد نشان می‌دهد آب در مواد معدنی…

درمورد بادهای خورشیدی و سازوکار آنها چه می‌دانیم

درمورد بادهای خورشیدی و سازوکار آنها چه می‌دانیم باد خورشیدی جریانی از ذرات باردار (پلاسما) است که از خورشید آزاد می‌شوند. اگرچه باد ثابت است، خواص آن ثابت نیست. اما چه چیزی باعث ایجاد باد خورشیدی…