بازدید ایدهبایگانی‌های باتری‌ های بزرگ در مرکز داده می‌تواند جایگزین نیروگاه ها شود | بازدید ایده

برچسب: باتری‌ های بزرگ در مرکز داده می‌تواند جایگزین نیروگاه ها شود

باتری‌ های بزرگ در مرکز داده می‌تواند جایگزین نیروگاه ها شود

در پارکینگ دیتاسنتر مایکروسافت در ویرجینیای جنوبی، کانتینری قرار گرفته که آزمایش های مهمی در آن انجام می‌شود. پیشرفته‌ترین تلاش‌های آمریکا برای تولید انرژی‌های پاک می‌تواند در اینجا رقم بخورد. گروهی از مهندس‌ها در این محل…

  • خانه
  • باتری‌ های بزرگ در مرکز داده می‌تواند جایگزین نیروگاه ها شود