بازدید ایدهبایگانی‌های ایکس | بازدید ایده

برچسب: ایکس

چرا گردشگران فضایی اسپیس ایکس روی ماه فرود نمی‌آيند

تاکنون دوازده نفر، همه مرد و همه فضانوردان ناسا، روی ماه قدم گذاشته‌اند. دوازده نفر دیگر، دوباره همه مرد و همه از ناسا، بدون اینکه روی ماه فرود بیایند، به دور ماه سفر کرده‌اند. اما…