بازدید ایدهبایگانی‌های این هفته | بازدید ایده

برچسب: این هفته

این هفته شاهد زیباترین بارش‌ شهاب‌سنگ‌ها باشید

این هفته شاهد زیباترین بارش‌ شهاب‌سنگ‌ها باشید هرچه که دانش بشر در این سال‌ها اضافه گردیده، بیشتر از قبل قدرت یگانه پروردگار مهربان عالم و ناتوانی دانش بشر از کشف نادانسته‌هایش پدیدار گشته است. در…