بازدید ایدهبایگانی‌های این ربات زنده با ماهیچه‌های حلزون دریایی حرکت می‌کند | بازدید ایده

برچسب: این ربات زنده با ماهیچه‌های حلزون دریایی حرکت می‌کند

این ربات زنده با ماهیچه‌های حلزون دریایی حرکت می‌کند

ما هنوز با ساخت سایبورگ‌های نیمه‌انسان و نیمه‌ماشین که در داستان‌های علمی تخیلی توصیف شده‌اند، فاصله‌ی زیادی داریم. اما در حال حاضر قدم‌های کوچکی در این مسیر برمی‌داریم. در همین راستا، دانشگاه «کیس وسترن رزرو»…

  • خانه
  • این ربات زنده با ماهیچه‌های حلزون دریایی حرکت می‌کند