بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اینترنت کوانتوم | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اینترنت کوانتوم

6 گام تا تکامل اینترنت کوانتومی

فیزیکدانان می‌‌گویند ممکن است شبکه‌‌های بسیار ایمن کوانتومی، حتی پیش از بلوغ کامل این تکنولوژی، فراگیر شوند. گروهی از فیزیکدانان پیش‌بینی می‌کنند که «اینترنت کوانتومی» در آینده می‌تواند حتی پیش از رسیدن به بلوغ تکنولوژیکی،…