بازدید ایدهبایگانی‌های اینترنت کهکشانی | بازدید ایده

برچسب: اینترنت کهکشانی

آیا تمدن های هوشمند فرازمینی می‌توانند با یک اینترنت کهکشانی با هم ارتباط برقرار کنند؟

آیا تمدن های هوشمند فرازمینی می‌توانند با یک اینترنت کهکشانی با هم ارتباط برقرار کنند؟ چند دهه پس از نقل‌ قول مشهور انریکو فرمی «همه کجا هستند؟»، ما همچنان شیفته پارادوکسی هستیم که به نام…