بازدید ایدهبایگانی‌های اینترنت سریع‌تری | بازدید ایده

برچسب: اینترنت سریع‌تری

ماهواره‌ی با ظرفیت ترابیتی ViaSat، اینترنت سریع‌تری را به ارمغان می‌آورد

ماهواره‌ی با ظرفیت ترابیتی ViaSat، اینترنت سریع‌تری را به ارمغان می‌آورد استفاده از اینترنت ماهواره‌ای به جای اینترنت کابلی و سلولی در مناطق محروم و غیرقابل دسترس، با وجود سرعت بسیار پایین و پینگ (Ping)…