بازدید ایدهبایگانی‌های ایمیل ها | بازدید ایده

برچسب: ایمیل ها

عبارات ساده که منجر به بی‌اعتباری ایمیل‌ها و مکاتبات کاری می‌شوند

اگر وارد فضای کسب و کار شده‌اید یا حتی تجربه‌ای کوتاه در ارتباطات کاری دارید، قطعا با عبارت‌ها و سخنان ممنوعه در پیام‌های شرکتی و ایمیل‌ها آشنا هستید. اظهار نظرهای سیاسی، صحبت‌هایی که شائبه‌ی توهین…