بازدید ایدهبایگانی‌های ایلان ماسک، چند هفته قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد برای رقابتی‌ بهتر، تسلا را خصوصی کند. | بازدید ایده

برچسب: ایلان ماسک، چند هفته قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد برای رقابتی‌ بهتر، تسلا را خصوصی کند.

چرا عربستان سعودی می‌خواهد روی ایلان ماسک و تسلا سرمایه‌گذاری کند

ایلان ماسک، چند هفته قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد برای رقابتی‌ بهتر، تسلا را خصوصی کند. ایلان ماسک و پادشاهی عربستان سعودی ممکن است شرکای تجاری عجیبی به نظر برسند. یکی از شرکا کشوری…

  • خانه
  • ایلان ماسک، چند هفته قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد برای رقابتی‌ بهتر، تسلا را خصوصی کند.