بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ایستگاه فضایی SpaceX | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ایستگاه فضایی SpaceX

اولین ماموریت تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز ایستگاه فضایی SpaceX به خوبی در حال انجام است

اولین ماموریت تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز ایستگاه فضایی SpaceX به خوبی در حال انجام است این اولین ماموریت تجاری تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز این شرکت برای ایستگاه فضایی بین‎المللی است. این…