بازدید ایدهبایگانی‌های ایریدیوم | بازدید ایده

برچسب: ایریدیوم

مأموریت مشترک ناسا و ایریدیوم با موشک فالکون 9 اسپیس ایکس

مأموریت مشترک ناسا و ایریدیوم با موشک فالکون 9 اسپیس ایکس ایریدیوم، اپراتور مرتبط با ارتباطات ماهواره‌ای چند روز پیش اعلام کرد پنج مورد از پنج مورد از ماهواره‌های مخابراتی نسل دوم ایریدیوم، سفر مشترکی به فضا…