بازدید ایدهبایگانی‌های ایران‌ایر | بازدید ایده

برچسب: ایران‌ایر

هواپیماهای ATR آماده تحویل ایران‌ایر به ایزی فلای رسید؟!

پس از لغو قراردادهای ایرباس و بوئینگ با خروج آمریکا از برجام، هواپیماهای آماده تحویل ایران‌ایر به ایزی فلای تحویل شده است. از مجموع ۲۰ هواپیمایی ای‌تی‌آری که قرار بود به هما تحویل شود، ۱۳…