بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ایده‌ی ایلان ماسک | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ایده‌ی ایلان ماسک

بهترین راه برای استعمار مریخ از ایده‌ی ایلان ماسک مبنی بر بمباران هسته‌ای این سیاره نیز دیوانه‌وار تر است

بهترین راه برای استعمار مریخ از ایده‌ی ایلان ماسک مبنی بر بمباران هسته‌ای این سیاره نیز دیوانه‌وار تر است ایلان ماسک امیدوار است زمانی بتواند مستعمره‌ای یک میلیون نفری را بر سطح مریخ برپا کند، در…