بازدید ایدهبایگانی‌های ایده‌ای پیرامون | بازدید ایده

برچسب: ایده‌ای پیرامون

ایده‌ای پیرامون ارسال یک پیام دیگر برای بیگانگان احتمالی

ایده‌ای پیرامون ارسال یک پیام دیگر برای بیگانگان احتمالی اگر شما هم یکی از موجودات فرازمینی متعلق به جهانی دوردست درخوشه‌‌ی ستاره‌‌ای M13 بودید، شاید روزی می‌توانستید یک پیام رادیویی را از زمین دریافت کنید که…