بازدید ایدهبایگانی‌های ایجاد | بازدید ایده

برچسب: ایجاد

ناسا: ایجاد سردترین دما در جهان با لیزر در فضا

ناسا: ایجاد سردترین دما در جهان با لیزر در فضا در ادامه جستجو برای دماهای سردتر از همیشه، ناسا قرار است دستگاهی به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال کند. این دستگاه نقطه‌ای ده میلیارد بار سردتر از خلأ…

نیروی فضایی آمریکا و احتمال ایجاد رقابت تسلیحاتی در فضا

شاخه‌ی جدید نیروی فضایی جدا از نیروی هوایی، اما برابر با آن خواهد بود. به گفته‌ی ترامپ، تنها حضور ایالات متحده در فضا کافی نیست، بلکه این کشور باید بر فضا سلطه داشته باشد. او همچنین گفت…