بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت دیجیتال | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت دیجیتال

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت دیجیتال

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با هدف تأمین سرمایه‌ی مورد نیاز استارتاپ‌های حوزه‌ی سلامت و رشد سلامت دیجیتال در کشور تأسیس خواهند شد. ه گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با همکاری…

  • خانه
  • ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت دیجیتال