بازدید ایدهبایگانی‌های ایازی در مهاجران: اقدام استان مرکزی در احداث کانون‌های سلامت محله به کل کشور تسرّی یابد | بازدید ایده

برچسب: ایازی در مهاجران: اقدام استان مرکزی در احداث کانون‌های سلامت محله به کل کشور تسرّی یابد

ایازی در مهاجران: اقدام استان مرکزی در احداث کانون‌های سلامت محله به کل کشور تسرّی یابد

سیدمحمدهادی ایازی ظهر امروز در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی در شهر مهاجران اظهار داشت: استان مرکزی نخستین استانی بود که حدود 60 کانون سلامت محله را در آن راه‌اندازی کردیم، اقدام…

  • خانه
  • ایازی در مهاجران: اقدام استان مرکزی در احداث کانون‌های سلامت محله به کل کشور تسرّی یابد