بازدید ایدهبایگانی‌های اکوسیستم | بازدید ایده

برچسب: اکوسیستم

تأثیر تغییرات اقلیمی بر تعاملات زیست‌محیطی بین گونه‌های مختلف جانداران

تأثیر تغییرات اقلیمی بر تعاملات زیست‌محیطی بین گونه‌های مختلف جانداران ، پژوهشگران به‌تازگی دریافته‌اند که تغییرات اقلیمی به‌خصوص تغییر دما می‌تواند تعادل شکارچی و شکار در حیات‌وحش را به‌هم بزند. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که…

تاثیر بلندمدت فعالیت‌های کشاورزی روی کیفیت آب

تاثیرات بلندمدت فعالیت های کشاورزی روی کیفیت آب نسبت‌به آن‌چه در کوتاه مدت مشاهده می‌شود، متفاوت است.در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ دریاچه‌ی اکتون در جنوب غربی اوهایو دچار مشکل گل‌آلودگی شد. مقادیر عظیمی از رسوبات حاصل…