بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اکوسیستم | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اکوسیستم

تاثیر بلندمدت فعالیت‌های کشاورزی روی کیفیت آب

تاثیرات بلندمدت فعالیت های کشاورزی روی کیفیت آب نسبت‌به آن‌چه در کوتاه مدت مشاهده می‌شود، متفاوت است.در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ دریاچه‌ی اکتون در جنوب غربی اوهایو دچار مشکل گل‌آلودگی شد. مقادیر عظیمی از رسوبات حاصل…