بازدید ایدهبایگانی‌های اکثر مردم به حقایق ثابت‌شده علمی باور دارند | بازدید ایده

برچسب: اکثر مردم به حقایق ثابت‌شده علمی باور دارند

اکثر مردم به حقایق ثابت‌شده علمی باور دارند

با وجود تجربی بودن یافته‌های علمی، هنوز افرادی وجود دارند که در مقابل پذیرفتن آن‌ها مقاومت می‌کنند. علت این بی‌اعتمادی عمومی چیست؟ براساس یک مقاله‌ی جدید که در دانشکده‌ی تجارت دانشگاه کِلی ایالت ایندیانا انجام شده است؛…

  • خانه
  • اکثر مردم به حقایق ثابت‌شده علمی باور دارند