بازدید ایدهبایگانی‌های اکتسابی | بازدید ایده

برچسب: اکتسابی

ارتباط تأثیرگذار یک مهارت اکتسابی است

سخنوران ماهر شبیه جادوگران حرفه‌ای هستند. آن‌ها صحنه را در دست می‌گیرند و نگاه همه را به خود خیره می‌کنند. آن‌ها متریال برگزیده (یا موضوع موردنظر) خود را به شیوه‌ای ارائه می‌کنند که ذهن مخاطبان…