بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اپسیلون | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اپسیلون

ماهواره‌ی ژاپنی اپسیلون

پرتاب ماهواره‌ی ژاپنی اپسیلون، مجهز به هوش مصنوعی شاید بتوان هزینه‌ی ارسال این راکت ژاپنی را در مقابل هزینه‌های انجام شده در پروژه‌های ارسال موشک ناسا، هیچ خواند. چراکه آژانس فضایی ژاپن هزینه‌ی انجام این…