بازدید ایدهبایگانی‌های اولین کپسول سرنشین دار | بازدید ایده

برچسب: اولین کپسول سرنشین دار

اولین کپسول سرنشین دار اسپیس ایکس فردا آزمایش می‌ شود

اولین کپسول سرنشین دار اسپیس ایکس فردا آزمایش می‌ شود اسپیس ایکس علاوه بر امکان بازگرداندن موشک‌های فالکون، فردا با پرتاب موشک، اولین کپسول سرنشین‌دار خود را نیز آزمایش خواهد کرد. اسپیس ایکس همچنین آزمایش…

  • خانه
  • اولین کپسول سرنشین دار