بازدید ایدهبایگانی‌های اولین نیروگاه ترکیبی برق‌ آبی و خورشیدی جهان آغاز به کار کرد | بازدید ایده

برچسب: اولین نیروگاه ترکیبی برق‌ آبی و خورشیدی جهان آغاز به کار کرد

اولین نیروگاه ترکیبی برق‌ آبی و خورشیدی جهان آغاز به کار کرد

اولین نیروگاه ترکیبی برق‌آبی و خورشیدی جهان، اکنون در کشور پرتغال مشغول به کار است. ۸۴۰ صفحه‌ی خورشیدی که در سد آلتو راباگاو نصب‌ شده‌اند، این امکان را فراهم کرده‌اند تا ظرفیت ۶۸ مگاوات ساعتی…

  • خانه
  • اولین نیروگاه ترکیبی برق‌ آبی و خورشیدی جهان آغاز به کار کرد