بازدید ایدهبایگانی‌های اولین نتایج از روش اصلاح ژنی CRISPR در جنین‌ سالم انسان منتشر شد | بازدید ایده

برچسب: اولین نتایج از روش اصلاح ژنی CRISPR در جنین‌ سالم انسان منتشر شد

اولین نتایج از روش اصلاح ژنی CRISPR در جنین‌ سالم انسان منتشر شد

محققان چینی موفق به اصلاح جهش‌های ژنتیکی در برخی از سلول‌ها در جنین‌ سالم انسانی شده‌اند. این نتایج مثبت از طریق روش اصلاح ژنی CRISPR محقق شده است. تیمی از محققان در چین موفق به…

  • خانه
  • اولین نتایج از روش اصلاح ژنی CRISPR در جنین‌ سالم انسان منتشر شد