بازدید ایدهبایگانی‌های اولین ماهواره‌ | بازدید ایده

برچسب: اولین ماهواره‌

آژانس فضایی اروپا اولین ماهواره از مجموع شش ماهواره‌ی در نظر گرفته شده برای نظارت بر وضعیت زمین را به فضا ارسال کرد

آژانس فضایی اروپا اولین ماهواره از مجموع شش ماهواره‌ی در نظر گرفته شده برای نظارت بر وضعیت زمین را به فضا ارسال کرد یکی از اولین مراحل برای حل یک مشکل درک موضوع بصورت کامل…

ماهواره‌ نیروی محرکه‌ی الکتریکی

بوئینگ اولین ماهواره‌ با نیروی محرکه‌ی الکتریکی را عملیاتی کرد به تازگی بوئینگ  اولین ماهواره‌ی تمام الکتریکی جهان را عملیاتی کرده است. این ماهواره‌ی مخابراتی که ۱۹۵۰ کیلوگرم وزن دارد، در باند‌های C و Ku…