بازدید ایدهبایگانی‌های اولین فضاپیمای خصوصی جهان | بازدید ایده

برچسب: اولین فضاپیمای خصوصی جهان

۶ مهر: پرتاب موفق فالکون 1 اولین فضاپیمای خصوصی جهان

۶ مهر: پرتاب موفق فالکون 1 اولین فضاپیمای خصوصی جهان ۹ سال پیش در چنین روزی (۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۸)، شرکت خصوصی فضایی اسپیس‌ایکس اولین فضاپیمای خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. فضاپیمای فالکون ۱…

  • خانه
  • اولین فضاپیمای خصوصی جهان