بازدید ایدهبایگانی‌های اولین فروشگاه تمام رباتیک دنیا افتتاح می‌شود | بازدید ایده

برچسب: اولین فروشگاه تمام رباتیک دنیا افتتاح می‌شود

اولین فروشگاه تمام رباتیک دنیا افتتاح می‌شود

سازمان مخابرات ژاپن با همکاری اپراتور موبایل Sprint کشور آمریکا، قصد دارند فروشگاهی را در کشور ژاپن تاسیس کنند که تمام کارمندان آن ربات هستند. به‌نظر می‌رسد که تا سال ۲۰۲۰ چیزهایی که در فیلم‌های…

  • خانه
  • اولین فروشگاه تمام رباتیک دنیا افتتاح می‌شود