بازدید ایدهبایگانی‌های اولین روزهای پیدایش جهان | بازدید ایده

برچسب: اولین روزهای پیدایش جهان

کشف درخشان‌ترین اختروش از اولین روزهای پیدایش جهان

کشف درخشان‌ترین اختروش از اولین روزهای پیدایش جهان نورانی‌‌ترین اختروش شناخته‌‌شده در جهان با نوری معادل با ۶۰۰ تریلیون برابر خورشید رصد شد؛ این اختروش یادگار روزهای آغازین خلقت جهان است. دانشمندان هسته‌‌ی پرانرژی متعلق…

  • خانه
  • اولین روزهای پیدایش جهان